Ochiq ma’lumotlar

Yerelektron AAT da sotilgan yerlar

Umumiy sotilgan yerlar bo’yicha hisobot

«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot

Geodeziya va kartografiya yo’nalishi

Kadastr agentligi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni berishga vakolatli hamda xabarnomalarni qabul qiladigan organlarning hududlar kesimidagi komissiya a’zolari haqida MA’LUMOT 19.01.2022

Kadastr agentligi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni berishga vakolatli hamda xabarnomalarni qabul qiladigan organlarning hududlar kesimidagi komissiya a’zolari haqida MA’LUMOT 30.03.2022

O‘zbekiston Respublikasi siyosiy-ma’muriy xaritasi

Kadastr yo`nalishi

Kadastr sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan ochiqlikni ta’minlash borasidagi ishlar to’g’risida ma’lumot 01.03.2022

Yer hisobi yo’nalishi

Viloyat tumanlarida fermer xo’jaliklarini tashkil etish uchun vaqtinchalik tuman hokimligi ixtiyoridagi qishloq xo’jaligi yerlari to’g’risida 2020 yilning 1 yanvar holatiga ma’lumot

Viloyat tumanlarida fermer xo’jaliklarini tashkil etish uchun vaqtinchalik tuman hokimligi ixtiyoridagi qishloq xo’jaligi yerlari to’g’risida 2020 yilning 1 aprel holatiga ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasining yer fondi

Qoraqalpog`iston Respublikasi va viloyat tumanlardagi fermer xo‘jaliklarining yil davomida miqdor o‘zgarishlari va yo‘nalishlari haqidagi ma’lumot 2021 yil 1 yanvar holatiga