Qoraqalpog‘iston Respublikasi

Davlat kadastrlari palatasining Qoraqalpogʼiston Respublikasi boshqarmasi boshligʼi

Rahbar: Jalelov Uzakbay Kidirbaevich

Jismoniy va yuridik shaxslar egaligida boʼlgan obyektlari soni va turlari toʼgʼrisida

MA‘LUMOT

Oʼzbekiston Respublikasi Yer fondining toifalari boʼyicha taqsimlanishi

Jami yerdan foydalanuvchilar soni 11117

Umumiy yer maydoni 16656,1

Qishloq xo’jaligi yerlari

Soni: 7088

Maydoni: 6407,1

Аholi punktlarining (shaharlar, posyolkalar va qishloq aholi punktlarining) yerlari

soni: 28

Maydoni: 36,6

Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga moʼljallangan yerlar

Soni: 3265

Maydoni: 178,2

Tabiatni muhofaza qilish, sogʼlomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga moʼljallangan yerlar

Soni: 18

Maydoni: 631,9

Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar

Sony: 395

Maydoni: 2,8

Oʼrmon fondi yerlari

Sony: 22

Maydoni: 6614,5

Suv fondi yerlari

Soni: 289

Maydoni: 81,1

Zaxira yerlar

Soni: 12

Maydoni: 2703,9