Tashkilot nomi

MARKAZIY APPARAT TASHKILIY TUZILMASI