Yer fondi

Respublika yer fondining yer turlari bo‘yicha taqsimlanishi

Yer maydoni
ming gektar
Qishloq xo‘jaligi yerlari27 148,57
Aholi punklari yerlari223,98
Sanoat transport, aloqa, mudofaa va boshqalar879,50
Tabiatni muhofaza qilishga mo‘ljallangan yerlar731,55
Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar14,55
O‘rmon fondi yerlari12 057,34
Suv fondi yerlari827,02
Zaxira yerlar3 009,64